Schoolbestuur - Inrichtende macht

Gemeentebestuur Houthulst

Burgemeester
Jeroen Vandromme

Schepenen
Joris Hindryckx, eerste schepen
Ann Vansteenkiste
Erik Verbeure
Tessa Vandewalle
Olivia Masselin

Voorzitter gemeenteraad
Kelly Es

Raad Maatschappelijk Welzijn
Kelly Es

Algemeen directeur
Dries Braeye

Pedagogische begeleiding
Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap OVSG.

Pedagogisch begeleider
Karine Dierickx