Pedagogische project

Het pedagogisch project werd tot stand gebracht door de samenwerking van directie, leerkrachten en inrichtende macht.

Het werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 3 juli 1997.

Ons pedagogisch project steunt op 3 pijlers:

  • Een open school toegankelijk voor iedereen, ongeacht zijn of haar ideologische, religieuze of filosofische overtuiging en aangepast aan de plaatselijke leefgemeenschap.
  • Met aandacht voor de volledige ontplooiing van het kind, zowel geestelijk, sociaal als motorisch...
  • Met bijzondere aandacht voor de zwakke leerling.

Dit pedagogisch project is de rode draad doorheen onze school. Het schoolteam stemt hun werking af op dit project. Het schoolwerkplan is daarbij de concrete schakel tussen het project en de klaspraktijk.

Het volledige pedagogische project kunt u lezen door op deze link te klikken.