Schoolraad

Door de bepalingen van een Participatiedecreet is er rond de opvoeding van onze kinderen overleg en advies nodig tussen het personeel, de ouders en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De schoolraad (vervanger van de vroegere participatieraad) is officieel gestart op 1 april 2005. De raad heeft advies- en overlegbevoegdheid over heel wat schoolse aangelegenheden. De schoolraad wordt om de 4 jaar verkozen en vergadert 2 tot 3 maal per schooljaar.

Het huishoudelijke reglement en de overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad zijn goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 26 april 2005. Die zijn altijd ter inzage bij de directie.

Hierna vind je de ledenlijst.

Ouders

Christiaens Karen
Theunynck Evy
Vanhaverbeke Lore

Leerkrachten

Seys Marijke
Coppenolle Nele
Plovie Thijs

Lokale gemeenschap

Syoen Nadine
Govaere Geert
Desmytter Leen

Gemeente

Olivia Masselin, Schepen van Onderwijs